عربها و عرب زبانها

قابل توجه دوستانی که عرب بودن با عرب‌زبان بودن را اشتباه می‌گیرند و کسانی که عربها را به باد انتقاد می‌گیرند از خود می‌آزارند. هالو بسیار زیبا به این مساله پاسخ می‌دهد.

به قول او اگر بنا به عذرخواهی باشد، عربها نه تنها از ایرانی‌ها بلکه از دنیا به خاطر عقب انداختن تمدن جهانی عذرخواهی کنند.

۱ نظر:

  1. They're designed specifically for cell making them straightforward to make use of and, because of|as a outcome of} they're cell apps, they can be performed from pretty 카지노사이트 much anywhere. For players who show risky habits, technology is now out there to establish and mitigate this habits. A larger understanding of players and their behaviors permits operators to speak extra effectively with them regarding their play, including sharing data on their betting habits on the proper time.

    پاسخحذف