پول در دوران شاهنشاهی پهلوی و دوران ما!


خودتان قضاوت کنید، زیباتر از این تا کنون عبارتی بر روی اسکناسها و یا سکه‌های ایرانی دیده‌اید؟ کسی که گندم بکارد راستی بیافشاند.

این عبارت زیبا ترجمه‌ی قسمتی از اوستای بزرگ (قسمتی از وندیداد) هست که احتمالا به مناسبتی خاص برای FAO ضرب شده است.

این جمله زیبا و روان و پر معنی را مقایسه کنید با عبارات کنونی که بر اسکناسها  و سکه‌ها نقش می‌بندد. دیگر خود بخوان حدیت مفصل از این مجمل.