پول در دوران شاهنشاهی پهلوی و دوران ما!


خودتان قضاوت کنید، زیباتر از این تا کنون عبارتی بر روی اسکناسها و یا سکه‌های ایرانی دیده‌اید؟ کسی که گندم بکارد راستی بیافشاند.

این عبارت زیبا ترجمه‌ی قسمتی از اوستای بزرگ (قسمتی از وندیداد) هست که احتمالا به مناسبتی خاص برای FAO ضرب شده است.

این جمله زیبا و روان و پر معنی را مقایسه کنید با عبارات کنونی که بر اسکناسها  و سکه‌ها نقش می‌بندد. دیگر خود بخوان حدیت مفصل از این مجمل.

۱ نظر:

  1. AUGUST 2012 | DRMCD
    At the beginning, 제주 출장마사지 I was a little 광양 출장마사지 surprised to find it was the best video slot machine available at the 원주 출장마사지 casino. In fact, I 의왕 출장샵 was 대구광역 출장샵 pleasantly surprised

    پاسخحذف