مشکل درک اقتصادی ما

تورم یعنی افزایش نرخ کالا و خدمات در یک بازه زمانی. حال بیایید و ببینید که چه بر سر ما آمده که باید خبر خوشحال کننده‌ پایان روند افزایش تورم را بخوانیم و با کج فهمی باور کنیم که اوضاع دارد بهتر می‌شود.

روند افزایش تورم یعنی روند افزایش افزایش قیمتها و خدمات شاید کم شده باشد. ولی نباید فراموش کرد که تورم هنوز پابرجاست و تورمی هم که در حد نرمال که به سود اقتصاد و طبقه متوسط باشد سالهای سال است که از جامعه ایران رخت بربسته.