نابرابری زن و مرد در دنیای متمدن امروزی

هر چند که چنین رفتاری کاملا جنبه نمادی دارد ولی برای اولین بار بود که پاپ پای دختران بزهکار را در کنار پای پسران بزهکار قرار داد و آنها را از هم تمیز نداد. ببینید غربی‌هایی که ادعای برابری زن و مرد می‌کنند تا به همین اواخر در چنین رده‌هایی از جامعه‌اشان برای زن و مرد تمایز قایل می‌شدند.

هنوز جامعه‌ی جهانی خیلی راه دارد برای برابری زن و مرد. نکته‌ای را می‌خواستم عرض کنم، بنده از زبانهای دنیا تنها زبان فارسی را می‌شناسم که هنگام خطاب کردن زن و مرد از ضمیر مذکر و مونث استفاده نمی‌کند و هر دو را با او صدا می‌کند. در تمام زبانهای دیگر (البته من شناختی از زبان چینی و ژاپنی و ... ندارم) که من می‌شناسم تفاوت است بین مرد و زن. ببینید تا چه حد برابری و مساوات مرد و زن در فرهنگ ما ریشه داشته که حتی در زبانی که به آن صحبت می‌کنیم هم نمود پیدا کرده. اگر اکنون چنین نیست، دلیل بر کم‌فرهنگی یا بی‌فرهنگی ما نیست، دلایل دیگری دارد که در این بحث نمی‌گنجد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر