مسمومیت شدید دارویی یا خودکشی؟

در فلسفه و درستی خودکشی بحثی نمی‌خواهم به میان بیاورم. ولی به نظر من باید آن‌قدر برای انسانها ارزش قایل شد که دلیل مرگشان را برای زیباتر جلوه دادن شخصیت (به نظر نوعی گوینده خبر) ایشان تغییر نداد.
امروز خبر مرگ عسل بدیعی را خواندم و همه جا از مسمومیت شدید دارویی سخن می‌گویند. چرا هیچ کسی از داروهایی که مصرف شده سخنی نمی‌گوید؟‌ چرا هیچ خبری درباره‌ی مشکلات جسمانی یا روحی ایشان قبل از فوت در دسترس نیست که بنا به آنها نیاز به مصرف داروی زیاد داشته باشد؟
چرا می‌خواهیم دیگران را آن‌گونه که خودمان فکر می‌کنیم بهتر است نمایش دهیم؟ هرکسی در این دنیا راهی را برمی‌گزیند و تنها کاری که من و شما باید انجام دهیم، احترام گذاشتن به دیگران، کتمان نکردن حقیقت و تلاش در راه راستی است.


یادش‌ گرامی و روحش شاد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر