امید من به شما دبستانی‌هاست!

پشت دفتر ۶۰ برگهای قدیم اگر اشتباه نکنم نوشته بود امید من به شما دبستانی‌هاست. 

یادم آمد این جمله را که اگر هم امیدی داشتی با این دبستانی‌های جدید دیگر امیدی برای امثال شما نمانده به جا.


هر چی گشتم عکس از پشت دفترچه پیدا نکردم ولی این دفترچه‌ها را می‌گویم. اگر عکسی ازشان داشتید برایم بفرستید تا بگذارم این‌جا. 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر