حقایقی از جام زهر


این مستند را ببینید و ببینید کسانی هم بودند که به فکر مردم بودند ولی آن گونه که به نظر می‌آید، اریکه‌ی قدرت تنها به فکر قدرت و تداوم آن بدون گوش دادن به بازخوردهایی از بدنه‌اش بود.

تا بخواهید فرمانده داریم ولی فرماندهی نداریم. 

کسانی هم در اریکه قدرت بودند که مخالفت کردند و البته به سادگی به کنار گذاشته شدند، کسانی که گفتند

و فرمودند حزب اللهی یعنی خرکی؟

عین جمله ایشان هست که فرمودند 

حزب اللهی یعنی خرکی؟
در مورد شیوه‌های جنگ

جام زهر بعدی کدام باشد، خدا به رحم کند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر