قرارداد مخفی

من ماندم چی توی یک قرارداد می‌توانه باشه که نمی‌خواهند کسی بدانه؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر