فروپاشی اخلاقی ایرانیان در صف دلارهای آمریکایی


چندین سال هست که اخلاق در ایران مکانی ندارد و دیگر دست فتاده‌ای گرفتن جز معیارهای اخلاقی جامعه نیست. مشکلات اقتصادی هم که روز به روز بیشتر می‌شود و هر کسی به فکر خودش. در این شرایط سخت، اگر اتفاقی هم بیافتد تعداد آنهایی که نگاه می‌کنند بیشتر از آنهایی هست که کاری می‌کنند. 

تا هنگامی که تنها نگاه کننده باشیم و کاری نکنیم اوضاعمان همین خواهد بود. تا وقتی که خودمان و رفتارمان عوض نشود به جایی نخواهیم رسید. دیگرکشورها دست اندازی خواهند کرد، منافع خودشان را دنبال می‌کنند و ایران در قهقرا سیر خواهد کرد. 

برای سقوط خیلی جا داریم و چاهی بی انتهاست. پاکستان را نگاه کنید و کشورش را، می‌توانیم به آنها برسیم، کشورهای آفریقایی را نگاه کنید، به درجه‌ی آنها هم می‌توانیم برسیم. فکر می‌کنید عمان و یمن در چه حالی هستند؟‌ از آنها دور هستیم. نحوه‌ی پیشرفت ایران را در دهه‌های اخیر دنبال کردید؟ پیشرفت کردیم یا پس‌رفت؟ 

قضاوت با شما. 

۱ نظر:

  1. With that stated, positive to|make sure to|remember to} drop by any of our recommended online playing sites to score the most effective on line casino bonuses and gain entry to properly liked|the most popular} on line casino video games. All on line casino sites listed on this web page are trusted and recommended by the OLBG professional team. Our panel of specialists have spent hours reviewing the on line casino sites we listing, playing in} the video games, testing the bonuses, depositing and withdrawing, checking the customer support and rather more. But dont simply go on our say, additionally learn the dear evaluations left by the OLBG neighborhood. Click by way 1XBET of to that web page to learn our detailed review and see what OLBG users say about every on line casino web site.

    پاسخحذف