جوهر سارنیف، انسانی از جنس من و تو؟

جوهر سارنیف ۱۹ ساله است. یعنی هنوز در خیلی از ایالتهای آمریکا اجازه نوشیدن مشروب در کلابهای شبانه و رفتن به آنها را نداشته است. گفته می‌شود که ده سالی هم هست که در آمریکا سپری می‌کند. از دوستانش هم که می‌پرسند همه می‌گویند که انسانی ساده بوده.
عکس زیر را نگاه کنید. مسابقه فوتبال مدرسه‌اشان بوده. شما می‌توانید فکر کنید یکی از هم‌بازیهای فوتبالتان تبدیل به کسی بشود که تمام پلیس یکی از بزرگترین شهرهای آمریکا جوری به دنبالش بیفتد که شهر را تعطیل کنند؟
صورتش را نگاه کنید، شما اثری از خشونت، حسادت و یا انتقام می‌بینید؟
سوالی که اکنون باید پرسید و جوابی برایش پیدا کرد این هستش که چرا چنین فردی از یک فرد ساده به چنین فرد بی‌وجدانی تبدیل گشته. چه برش گذشته که چنین عمل وحشتناکی را انجام داده است؟ سوالی که اگر جوابی برایش پیدا نشود شاهد حوادث بیشتری از این قبیل خواهیم بود.خاستگاه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر