در چندین سکانس

این عکس جوهر برادر تیمورلنگ را در روز پرام نشان می‌دهد. روزی که سالهای آخر دبیرستانی‌ها جشن آخر سالشان را می‌گیرند.


خاستگاه

عکس سکوت یک دقیقه‌ای ماراتون لندن به احترام بوستون

خاستگاه

عکسی دیگر از ماراتون لندن. اگر می‌توانی بدو، اگر مجبوری راه برو ولی حتما مسابقه را برای بوستون به اتمام برسان.

خاستگاه

این هم عکس ایمیلی است که به کارمندان کاستکو فرستاده شده. مجروحی که دو پایش را از دست داده کارمند کاستکو بوده.

خاستگاه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر